Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 50/19/2013 Burmistrza Dębna z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wykupu od Skarbu Państwa prawa własności działki będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej według ewidencji gruntów nr 44/15 o powierzchni 0,1257 ha, położonej w Dębnie, obręb 6, przy ul. Cegielnianej.

ZARZĄDZENIENR 50/19/2013

BURMISTRZADĘBNA

z dnia 4 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: wykupu od Skarbu Państwa prawa własności działki będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej według ewidencji gruntów nr 44/15 o powierzchni 0,1257 ha,  położonej w Dębnie, obręb 6, przy ul. Cegielnianej.

 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. z 2001 r. nr  142 , poz . 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 , z  2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz, 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887)    oraz § 3 ust. 1 i 2 lit „a” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późniejszą zmianą  z a r z ą d z a  się co następuje:

§ 1

Wykupić od Skarbu Państwa prawo własności działki będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów numerem: 44/15 o powierzchni 0,1257 ha, położoną w obrębie 6 miasta Dębno przy ul. Cegielnianej za cenę stanowiącą różnicę pomiędzy prawem wartości nieruchomości a użytkowaniem wieczystym.

Brak obecnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na który położona wykupywana działka. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 działka 44/15 położona jest na obszarze  oznaczonym symbolem: P i zapisem tereny zabudowy produkcyjnej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Dębno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 11-06-2013 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 05-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 11-06-2013 11:20