Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 29/14/2013 Burmistrza Dębna z dnia 23 kwietnia 2013 r. W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 20/9/2013 Burmistrza Dębna z dnia 12 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta i gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.

Zarządzenie Nr 29/14/2013

Burmistrza Dębna

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 

W sprawie:  zmiany Zarządzenia nr20/9/2013 Burmistrza Dębna z dnia 12 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta i gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.

 

Na podstawie art. 31, art. 33 ust 5 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) art. 70 a ust 1 i 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz § 6 ust 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkół, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 z 2002 r. poz. 430) zarządzam, co następuje:

 

§1. 1. W związku z oczywistą omyłką pisarską dotyczącą numeracji zarządzenia z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta i gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może byćprzyznane, podany jest nr 29/9/2013, winno być zarządzeni nr  20/9/2013.

 

2. W Regulaminie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Dębno, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia   nr 20/9/2013 Burmistrza Dębna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach    i przedszkolach miasta i gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe   i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane, pkt 2 w § 7 otrzymuje brzmienie:                                             

„2) do 60% poniesionych kosztów, o których mowa w § 6 pkt 4, nie więcej jednak niż 700,00 zł za semestr”. 

§ 2. Pozostała treść Zarządzenia Nr 20/9/2013 Burmistrza Dębna z dnia 12 marca 2013 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dutkiewicz 25-04-2013 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2013 12:20