Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o ponownej możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Chojeńskiej i Kosynierów

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DĘBNA

o ponownej możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ul. Chojeńskiej i Kosynierów

Na podstawie art. 39, w nawiązaniu do art. 46 ust. 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ponownie zawiadamiam  o możliwości zapoznania się w dniach 26 stycznia 2012 r. do 16 lutego 2012 r.z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie  ul. Chojeńskiej i Kosynierów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniami i dokonanymi uzgodnieniami, wyłożonymi do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. J. Piłsudskiego 5, w pokoju nr 25, w godzinach urzędowania.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu w/w dokumentu w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie i adres poczty elektronicznej umig@debno.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2012 r. Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dębna.

                                                                                               Burmistrz Dębna

                                                                                     mgr inż. Piotr Downar

 

GPiK.TJ.7324-14-49/2010                                                                                                                                             Dębno, dnia 16 stycznia 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 06-03-2012 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 06-03-2012 11:29