herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

 

1. Dane teleadresowe:

ul. Droga Zielona 1

74-400 Dębno

tel. 95-760 3095,  95 -760 2259

 fax - 95-760 3095

2. Siedziba spółki

74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1

3. Podstawa powstania:

Uchwała Rady Miejskiej Nr V/37/94 z dnia 20-10-1994 r.

4. Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100 % udziałem gminy Dębno

5. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 28035

6. Ilość udziałów -  wartość udziałów - 10.399.500,- ilość udziałów 20.799 szt. po 500 zł

    każdy.

7. Władze spółki

a/ Zarząd Spółki - Zarząd jednoosobowy - mgr inż Sławomir Semenyszyn 

b/ Rada nadzorcza - skład 3 osobowy - Rada sprawuje nadzór na działalnością spółki.

Skład Rady nadzorczej:

  •   przewodniczący - Andrzej Wołącewicz
  •    z-ca przewodniczącego  -  Tomasz Maruszczak
  •  sekretarz           -  Albert Tołoczko

c/ Zgromadzenie Wspólnika - sprawuje najwyższą władzę spółki - ma prawo do

    kontroli Spółki bez ograniczeń,

8. Przedmiot działania - podstawowe zadania spółki to:

  •  utrzymanie i eksploatacja, remonty oraz inwestcje ujęć wodnych, stacji uzdatniania  wody, sieci wodociągowej, dostawa wody do odbiorców,
  •  jak wyżej lecz w zakresie - sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz

  przyjmowania nieczystości

9. Wyniki spółki za lata 2013-2016 

L.p. Rok obrachunkowy Zysk Strata
1. 2013 - 151 887,00
2. 2014    - 51 065,12
3. 2015 54 866,35     -
4. 2016 42 575,42 -

http://www.pwik.debno.com.pl/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Mielczak 28-01-2009 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Dorota Mielczak 24-08-2017 08:01