Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 44/28/2004


ZARZĄDZENIE NR 44/28/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 21 lipca 2004 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych ustawami na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/206/2004 z dnia 21..07. 2004 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla. Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego szkól w Dębnie.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/206/2004 z dnia 21..07. 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr.44/28/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rozdział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

3 593

1.

758

Różne rozliczenia

-

2 467

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

-

2 467

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

2 467

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

1 126

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

1 126

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

1 126

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

299 340

1.

630

Turystyka

-

198 000

63095

Pozostała działalność

-

198 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.

68 000

*dofinansowanie z Nadleśnictw

6292

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.

130 000

środki z programu SAPARD na zadanie "budowa zielonych parkingów leśnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno"

2.

801

Oświata i wychowanie

-

101 340

80110

Gimnazja

-

101 340

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

-

101 340

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - dofinansowanie z PAOW

-

wg uchwały budżetowej - 625 805,-zł

zmniejszenie - 101 340 zł

po zmianach - 524 465 zł

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

265 722

1.

630

Turystyka

-

260 055

63095

Pozostała działalność

-

260 055

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

130 055

"budowa zielonych parkingów lesnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno" - środki własne

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

130 000

"budowa zielonych parkingów lesnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno" - finansowanie ze środków z programu SAPARD

3.

852

Pomoc społeczna

-

5 667

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

5 667

3110

Świadczenia społeczne

-

5 667

 

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

71 315

1.

600

Transport i łączność

-

30 000

60016

Drogi publiczne gminne

-

30 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

30 000

*renowacja nawierzchni ulic asfaltowych (ul.Mała)

-

30 000

2.

750

Administracja publiczna

-

5 178

75095

Pozostała działalność

-

5 178

4300

Zakup usług pozostałych

-

5 178

*Filia Wydz.Komunikacji - koszty wykonania oddzielnego obwodu energetycznego

3.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

2 956

85395

Pozostała działalność

-

2 956

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 956

*koszty czynszu za biura Związku Sybiraków,Związku Niewidomych, Związku Emerytów i Rencistów

4.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

33 181

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

33 181

4260

Zakup energii

-

1 126

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

32 055

* modernizacja oświetlenia ul.Kościuszki(80 000 +32 055=112 055)

-

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr.44/28/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rozdział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

161 982

1.

801

Oświata i wychowanie

-

161 982

80110

Gimnazja

-

161 982

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

37 311

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - udział środków własnych

wg uchwały budżetowej - 298 733 zł

zmniejszenie - 37 311 zł

po zmianach - 261 422 zł

4213

Zakup materiałów i wyposażenia

-

53 689

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - ze środków PAOW

wg uchwały budżetowej - 435 155 zł

zmniejszenie - 53 689 zł

po zmianach - 381 466 zł

4300

Zakup usług pozostałych

-

23 331

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - udział środków własnych

wg uchwały budżetowej - 110 978 zł

zmniejszenie - 23 331 zł

po zmianach - 87 647 zł

4303

Zakup usług pozostałych

-

47 651

*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - ze środków PAOW

wg uchwały budżetowej - 190 650 zł

zmniejszenie - 47 651 zł

po zmianach - 142 999 zł

 

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

60 642

1.

801

Oświata i wychowanie

-

60 642

80101

Szkoły podstawowe

-

60 642

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

60 642

* remont szkół podstawowych Różańsko, Sarbinowo, Smolnica, SP1(156 400 +60 642=217 042)

-

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr 44/28/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku

ZMIANY PLANU FINASOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 ROK

DYSPONENT - WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

1 126

1.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

1 126

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

1 126

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

1 126

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

-

1 126

1.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

1 126

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

1 126

4260

Zakup energii

-

1 126

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 13:05